Attractiva rekommenderar Backuplösningar

Vi hjälper dig att ta fram de produkter & tjänster du behöver för att ge dig bästa möjlighet till en ökad produktivitet. Ej optimala IT-lösningar kan vara väldigt kostsamt och ineffektivt för verksamheten. Men med rätt verktyg blir IT enklare att hantera och vardagen blir trevligare. Vi ser det som ett måste att IT-miljö dessutom är plattformsoberoende så du kan välja fritt när det gäller den hårdvara som passar din verksamhet bäst.

För att skydda era kritiska filer och dokument rekommenderar vi en toppmodern lösning. Med Backup i molnet finns alltid er data säker. Ni använder er Internetförbindelse för att säkerhetskopiera viktig information. Glöm föråldrade metoder som bandbackup m.fl.
Kan schemaläggas helt efter era behov. Data skyddas från brand, stöld eller andra typer av skador. Löpande kontroller för att verifiera en återställning kan genomföras utan problem.

Offert...

För att skydda era kritiska filer och dokument rekommenderar vi en toppmodern lösning. Med Backup i molnet finns alltid er data säker. Ni använder er Internetförbindelse för att säkerhetskopiera viktig information. Glöm föråldrade metoder som bandbackup m.fl.
Kan schemaläggas helt efter era behov. Data skyddas från brand, stöld eller andra typer av skador. Löpande kontroller för att verifiera en återställning kan genomföras utan problem.

Offert...

För att skydda era kritiska filer och dokument rekommenderar vi en toppmodern lösning. Med Backup i molnet finns alltid er data säker. Ni använder er Internetförbindelse för att säkerhetskopiera viktig information. Glöm föråldrade metoder som bandbackup m.fl.
Kan schemaläggas helt efter era behov. Data skyddas från brand, stöld eller andra typer av skador. Löpande kontroller för att verifiera en återställning kan genomföras utan problem.

Offert...